Oslobodićemo vas vaših muka sa obračunavanjem zarada

Spremni smo da potpuno preuzmemo obračun zarada za vaše zaposlene. Time ćete uštedeti na troškovima, a istovremeno biti sigurni u blagovremenost, kvalitet i tačnost obrade platnih lista.

Mi, na primer, možemo da obračunamo zarade za 20, ali takođe i za 6.000 zaposlenih. Celokupan proces počinje prikupljanjem neophodnih podataka, a završava se dostavljanjem elektronskih isplatnih listića i isplatom novca na račune zaposlenih. Vi nemate skoro nijedan razlog za brigu.

Prednosti poveravanja posla obračuna zarada kompaniji Elanor

 • Individualan i profesionalan pristup dobavljača i kvalitet usluga u skladu sa trenutnim trendovima
 • Prenošenje odgovornosti za obračun zarada (uključujući i osiguranje od profesionalne odgovornosti.)
 • Transparentni troškovi obračuna zarada koji se mogu lako proveriti, lakše planiranje i upravljanje tokom gotovine
 • Garantovano viši stepen bezbednosti podataka o zaposlenima i zaradama
 • Smanjenje vaših troškova zaposlenih

Zašto angažovati nas kao saradnike za obračun zarada?

 • Iskustvo – obračunavamo zarade za naše klijente već 18 godina u Češkoj, ali takođe i u drugim zemljama Centralne i Istočne Evrope.
 • Profesionalni kapacitet – Raspolažemo profesionalnim osobljem koje se brine za blagovremeno i tačno obračunavanje zarada za naše klijente. Ne morate da rešavate problem zamene računovođa koji obračunavaju zarade.
 • Mi razvijamo naše aplikacije za upravljanje ljudskim resursima i obračun zarada na osnovu lokalnog softvera za obračun zarada.
 • Posebna tehnološka znanja i veštine – Možemo da povežemo vaš sistem sa drugim vrstama softvera. Sarađujemo sa dobavljačima sistema za vođenje prisustva, zahvaljujući čemu smo brži i efikasniji u pružanju usluga obračunavanja zarada
 • Ažurirani propisi – Konstantno pratimo promene zakona i garantujemo vam ispravnost obrade.
 • Mreža ogranaka – Zahvaljujući saradnji s ograncima u Evropi, možemo da izračunamo zarade za zaposlene u različitim poreskim nadležnostima.
 • Uštede – Uštedećete vreme i novac koji izdvajate za odeljenje obračuna zarada.
 • Odgovornost – Mi smo odgovorni za hardver i softver. Preuzimamo odgovornost za rezultate i komunikaciju sa državnim organizacijama i bankama.

Šta možemo da vam ponudimo u okviru usluga spoljnjeg obračuna zarada?

 • Upravljanje evidencijama o platnim listama i podacima o zaradama – Pružamo upravljanje osnovnim podacima o zaradama zaposlenih, unošenje drugih promenjivih podataka u sistem, evidentiranje prijavljenih odsustva i drugih evidencija potrebnih za obračun zarada i pripremu platnih lista za zaposlene u skladu sa lokalnim propisima.
 • Konsultovanje i savetovanje – Komuniciramo sa klijentom na temu zarada preko našeg ESP portala ili koristimo drugi dogovoreni interfejs za pružanje podrške. Pomažemo eksternim revizorima i inspekcijama lokalnih nadležnih organa i pružamo osnovne informacije o propisima o obračunu zarada.
 • Obračun i obrada zarada – Proveravamo i pripremamo podatke za obračun zarada, uključujući i pravljenje rezervnih kopija. Obrađujemo završne račune i vršimo obračune naknada i zarada. Takođe obrađujemo zakonske godišnje, kvartalne i mesečne izvode.
 • Prateće usluge obračuna zarade – Obrađujemo izvode za računovodstvo. Izrađujemo i dostavljamo isplatne listiće u elektronskom PDF formatu na i-mejl adrese zaposlenih. Obezbeđujemo izvode i izveštaje u vezi sa obračunom zarada u skladu sa lokalnim propisima.
 • Komunikacija sa trećim licima – Izrađujemo izvode za vršenje obaveznih plaćanja. U vaše ime izrađujemo i dostavljamo obavezne izveštaje nadležnim organima, kojima takođe dostavljamo povratne informacije na njihove upite. Takođe komuniciramo sa trećim licima u privatnom sektoru, kao što su penzioni fondovi ili kompanije za osiguranje života.
 • Administracija i održavanje aplikacije za obračun zarada – Garantujemo podešavanje aplikacije u skladu sa lokalnim propisima

ESP – pomoć i vodič na putu obračuna zarada

Razvijamo Elanor uslužni portal za srpsko tržište. Ovaj portal će služiti kao sredstvo za pružanje usluga našim klijentima i za uzajamnu komunikaciju i dostavljanje neophodnih podataka. U slučaju poveravanja posla obračuna zarada, portal služi i kao vodič kroz celokupan proces obrade platnih lista.