Tu smo da vam pomognemo oko upravljanja ljudskim resursima!

Ljudski resursi su definitivno ključan element u kompaniji. Administrativno pokriće svih povezanih zadataka je opsežno i ne odnosi se direktno na primarnu delatnosti kompanije.

Posebno u vreme oscilacija u broju zaposlenih, proširenju ili povećanju broja zaposlenih, ovaj proces je postao naročito naporan i težak za organizovanje. Kao i kod poveravanja posla obračuna zarada, spremni smo da našim klijentima pružimo podršku, saradnju i savetovanje i u pogledu upravljanja ljudskim resursima.

Spremni smo da preuzmemo odgovornost za upravljanje vašim ljudskim resursima. Na ovaj način možete da uštedite na troškovima, kao i da budete sigurni u blagovremenu, kvalitetnu i tačnu obradu obavezne zakonom propisane administracije ljudskih resursa, što uključuje i usluge koje se tiču bezbednost i zdravlja na radu.

Pored toga, možemo takođe da preuzmemo komunikaciju sa zaposlenima i pripremu dokumenata propisanih zakonom o radu, kao što su, na primer, ugovori o radu.

Zašto da nam poverite vršenje aktivnosti službe ljudskih resursa?

 • Svi podaci na jednom mestu – imaćete sve elektronske evidencije o ljudskim resursima i obračunu zarada za vaše zaposlene na jednom mestu.
 • Profesionalni kapacitet – Raspolažemo profesionalnim osobljem koje se brine za blagovremeno i tačno obračunavanje zarada za naše klijente. Ne morate da rešavate problem zamene službenika u sektoru ljudskih resursa.
 • Naše aplikacije – razvili smo našu aplikaciju za upravljanje ljudskim resursima i obračun zarada na osnovu lokalnog softvera za obračun zarada, koja je otvorena za dalja proširenja i nadogradnje.
 • Ažurirani propisi – Konstantno pratimo promene zakona i primenjujemo ih u našem sistemu.
  Kontrola nad podacima – imate mogućnost da putem interneta pregledate podatke za obradu koji se odnose na vaše zaposlene.
 • Saradnja sa trećim licima – zahvaljujući saradnji sa našim ugovaračima, možemo da pružimo usluge u oblasti prevencije, bezbednosti, zaštite zdravlja i edukacije vaših zaposlenih.

Šta možemo da vam ponudimo u oblasti ljudskih resursa:

 • Pripremu radno-pravnih dokumenata (prijave, odjave, promene)
 • Potpisivanje radno-pravnih dokumenata sa zaposlenima
 • Vođenje evidencija o zaposlenima
 • Praćenje rokova u sektoru ljudskih resursa (npr. roditeljsko odsustvo)
 • Pregledi HR aktivnosti u dogovorenom formatu
 • Vođenje evidencija o beneficijama za zaposlene, pomoć pri izboru pružaoca beneficija
 • Telefonske konsultacije sa kontakt osobama i zaposlenima, na srpskom i engleskom jeziku
 • Usaglašavanje podataka o zaposlenima na kraju godine (porezi, zdravstveno osiguranje) – priprema dokumentacije – PPDG2R potvrda
 • Profesionalni radno-pravni saveti (HR/poreski/pravni saveti)
 • Vođenje evidencija o zdravstvenoj zaštiti u skladu sa zakonima
 • Vođenje evidencija o povredama na radu i povezane konsultacije
 • Registracija stranaca pri Kancelariji za rad
 • Pružanje podrške vašim radnicima upućenim na rad u inostranstvo u pogledu dobijanja radne dozvole.
 • Upravljanje obračunom zarada za zaposlene upućene na rad u inostranstvo