Razvijamo portal za komunikaciju i upravljanje uslugama

Elanor Service Portal (ESP) je onlajn alat za komunikaciju između nas i naših klijenata koji zamenjuje zastareli način dostavljanja zahteva putem e-pošte. Ovaj portal ima funkciju službe za podršku našim klijentima. Istovremeno, posebno u okviru pružanja usluga obračuna zarada, ESP služi za dostavljanje podataka i kao vodič za celokupan proces obračuna zarada. Naši klijenti koriste naš sistem od faze implementacije, zahvaljujući čemu sistem pruža našim klijentima objedinjeno okruženje za komunikaciju od samog početka saradnje.

Prednosti ESP veb portala za komunikaciju između klijenta i pružaoca usluga:

 • Dostupnost sa bilo kog mesta, 24/7
 • Visok nivo bezbednosti
 • Preglednost, pregled istorije – zahtevi i upiti se dostavljaju u formi tiketa, a sva komunikacija u pogledu pojedinačnih tiketa složena je hronološkim redosledom
 • Jednostavna upotreba – mogućnost filtriranja, pretraživanja i izvoza tiketa
 • Mogućnost pregleda za celokupnu kompaniju ili relevantni deo
 • Prikaz SLA parametara za svaki tiket (u skladu sa ugovornim zahtevima)
 • Mogućnost izveštavanja skrojenog po meri
 • Jednolikost, složenost – bezbedna distribucija novih verzija naših proizvoda vrši se preko ESP-a
 • ESP pruža ne samo podršku (služba podrške klijentima) i mogućnost prenosa podataka, već takođe i sredstvo za poručivanje obuka i konsultacija

Prednosti ESP za klijente koji koriste naše usluge:

 • Prenos i prijem podataka i izvoda u objedinjenom okruženju
 • Jednostavan tok posla korak-po-korak obezbeđuje usklađenost sa odgovarajućim procedurama i neometan prenos podataka