Kvalitet naših proizvoda, koje naši zadovoljni klijenti veoma cene i zbog kojih nam se uvek vraćaju, je od najvažnijeg značaja u poslovanju kompanije Elanor. Naša politika kvaliteta je stoga postala veoma važan deo naše korporativne strategije.

  1. Vrhunski kvalitet je naša uspešna poslovna strategija na globalnom tržištu. Isporuke naših projekata, sistema i usluga moraju da budu realizovane u dogovorenom kvalitetu, rokovima i cenama, sa garancijom usklađenosti sa relevantnim propisima, bezbedne implementacije i odsustva negativnih uticaja na životnu sredinu.
  2. Želimo da budemo pouzdan i tražen dobavljač u oblasti informacionih sistema za upravljanje ljudskim resursima (HR) i aktivnostima angažovanja eksternih saradnika u oblasti obračuna zarada i ljudskih resursa.
  3. Indikator kvaliteta naših proizvoda je veliko i dugotrajno zadovoljstvo naših klijenata. Kako bi se to postiglo, mi konstantno težimo izvrsnosti u svim našim aktivnostima.
  4. Smatramo da je fleksibilna organizacija zasnovana na profesionalnim kompetencijama, odgovornosti i kompetencijama zaposlenih na svim nivoima ključan deo naše konstantne konkurentnosti.
  5. Smatramo da su ljudski resursi najvažniji faktor za ostvarivanje ciljeva u oblasti ispunjavanja potreba i želja klijenata. Zadovoljan klijent = zadovoljan zaposleni i obrnuto.
  6. Pred našu kompaniju, naše dobavljače, naše kooperante i poslovne partnere stavljamo iste zahteve. Radimo samo sa onim dobavljačima koji ispunjavaju standarde kompanije Elanor.
  7. Smatramo da je sofisticiran i funkcionalan sistem upravljanja kompanijom osnovni element za dugotrajno i stabilno ispunjavanje potreba tržišta, klijenata i naših partnera.
  8. Naša ulaganja usmeravamo u tehnološku infrastrukturu, obrazovanje i radno okruženje kako bismo postigli različite kompetencije i unapredili kvalitet naših procesa, sistema upravljanja, te proizvoda i usluga.
  9. Naš cilj je da konstantno povećavamo performanse poslovnih procesa. Radimo na kontinuiranom unapređenju proizvoda, procesa i sistema upravljanja.
  10. Smatramo da su naše promene, kao odgovor na konstantan razvoj i promenjive potrebe globalnog tržišta, osnova za dugoročno uspešno poslovanje.