Mi smo jedan od vodećih dobavljača softverskih rešenja za sektor upravljanja ljudskim resursima na tržištima Češke i Slovačke. Istovremeno smo stabilan i efikasan pružalac usluga u oblasti angažovanja spoljnih saradnika za tržište ljudskih resursa i obračun zarada u Centralnoj i Istočnoj Evropi (CEE).

Vizija

Kao kompanija koju vode ljudi, mi težimo maksimalnom zadovoljstvu naših klijenata, kao i naših zaposlenih. Stoga, mi konstantno ulažemo napore da pružimo najbolje rezultate u našim primarnim delatnostima – pružanje pouzdanih proizvoda i usluga visokog kvaliteta i vrednih poštovanja.

  • Mi razvijamo nove trendove u upravljanju informacionim i ljudskim resursima.
  • Pružamo i dalje razvijamo ponudu pratećih i dodatnih proizvoda i usluga.
  • Održavamo i razvijamo našu poziciju vodećeg dobavljača softvera.
  • Razvijamo moderna softverska rešenja za HRIS.
  • Gradimo dominantan položaj u uslužnom obračunavanju zarada i pružanju usluga za ljudske resurse.

Bezbednost

Kako bismo obezbedili zaštitu ličnih podataka i informacija, implementirali smo dokumentovani sistem za upravljanje informacionom bezbednošću.
Primarni cilj našeg sistema upravljanja informacionom bezbednošću je obaveštavanje naših klijenata, zaposlenih i partnera, kao i šire javnosti, o našim trajnim interesima da zaštitimo svu informacionu svojinu i svojinu koja se koristi u obradi takvih informacija od svih eksternih i internih pretnji, zloupotreba, obelodanjivanja ili uništenja.