ESP – Nástroj na komunikáciu a riadenie služieb!


ESP je on-line komunikačný prostriedok medzi nami a klientmi, ktorý nahradil zastaraný spôsob zadávania požiadaviek prostredníctvom e-mailu. Tento portál plní funkciu helpdesku, je podporou pre našich zákazníkov. Zároveň, predovšetkým v rámci služieb mzdového outsourcingu, slúži ESP na vzájomné odovzdávanie dát a je sprievodcom celého procesu spracovania miezd. Systém naši klienti využívajú už od fázy implementácie, zaisťuje teda zákazníkom jednotné komunikačné prostredie od samého začiatku spolupráce.

Výhody webového portálu ESP pre komunikáciu klient – poskytovateľ:

 • Dostupnosť odkiaľkoľvek, 24 hodín denne, 7 dní v týždni
 • Vysoká miera zabezpečenia
 • Prehľadnosť, náhľad do histórie – požiadavky a otázky sa zadávajú prostredníctvom tiketov, celá komunikácia k jednotlivým tiketom je radená chronologicky
 • Používateľská prívetivosť – možnosť filtrovať, vyhľadávať a exportovať tikety
 • Možnosť náhľadov za celú spoločnosť alebo koncern
 • Zobrazenie SLA parametrov pri každom tikete (podľa zmluvnej dohody)
 • Možnosť customizovaného reportingu
 • Jednotnosť, komplexnosť – cez ESP prebieha zabezpečená distribúcia nových verzií našich produktov
 • ESP zaisťuje nielen podporu (helpdesk) a odovzdávanie dát, ale je tiež prostriedkom na objednanie školení a konzultácií

Výhody ESP pre zákazníkov, ktorí využívajú outsourcing:

 • Odovzdanie, prijatie dát a výstupov prebieha v jednotnom prostredí
 • Jednoduché krokové workflow zaistí dodržanie správneho postupu a plynulé odovzdávanie dát