Jednoduchý spôsob využitia mzdového a HR systému!

Prenájom aplikácie

Pokiaľ sa chcete zaistiť technologicky aj prevádzkovo jednoducho a zároveň ušetriť náklady, je pre vás vhodný prenájom aplikácie – Application Service Providing (ASP). Táto služba umožňuje prístup do nášho systému vzdialene, pomocou počítača s internetovým prehľadávačom a pripojením k internetu. Čo je veľkou výhodou prenájmu aplikácie? Nemusíte sa starať o funkčnosť softvéru, jeho správu a ochranu uložených dát.

Služba zahŕňa:

  • Prenájom a podporu aplikácie Systém vám sprístupníme a zaistíme jeho komplexnú prevádzkovú podporu.
  • Hosting a systémovú správu Poskytneme vám technickú infraštruktúru potrebnú pre prevádzku aplikácie vrátane súvisiacich služieb jej správy a prevádzky.
  • Outsourcing aplikačné správy Zaistíme správu a prevádzku systému EGJE vrátane podpory jeho koncových užívateľov.

Jednotlivé súčasti služby môžete podľa vašich potrieb kombinovať, v prípade jej plného využitia budete iba v roli užívateľa spracovávať dáta a o nič iného sa nemusíte starať.

Prečo využiť prenájom aplikácie?

  • Starostlivosť o prevádzku softvéru je na nás.
  • Garantujeme maximálne zabezpečenie dát.
  • Pravidelne dáta zálohujeme a chránime proti vírusom a elektronickým útokom.
  • Z vašich investičných nákladov vzniknú prevádzkové, ktoré vzhľadom na prenájom ešte znížite.
  • Zariadenia potrebné na prevádzku aplikácie (hardvér a softvér) zaisťujeme my.
  • Kombinácia mzdového outsourcingu a ASP je ideálnym riešením pre vašu mzdovú agendu.

Popis jednotlivých oblastí systému Elanor Global Java Edition