Pre oblasť miezd a personalistiky ponúkame širokú škálu služieb. Našim klientom môžeme ponúknuť prenájom aplikácie pre mzdy a personalistiku, poradenstvo v mnohých oblastiach aj kompletné prevzatie agendy (outsourcing).

Vďaka mnohoročnej partnerskej spolupráci sme schopní poskytovať služby v oblasti mzdového outsourcingu v rámci všetkých štátov Európy.