Personálne dáta máte stále pod kontrolou.

Elanor HR portál pre zamestnancov a manažérov!

Potrebujete skontrolovať na svojom tablete personálne údaje svojho podriadeného? Chcete si v pokoji domova prezrieť svoju výplatnú pásku? Na to slúži Elanor HR portál, jednoduché používateľské rozhranie systému EGJE, plne zdieľajúce jeho dáta a funkcionalitu ako jeho integrálna súčasť. Ide o webový portál určený zamestnancom a manažérom, ktorého ovládanie je intuitívne bez nutnosti znalosti systému EGJE.

Vstúpiť doň môžete vzdialene kedykoľvek a odkiaľkoľvek a pozrieť sa na nasledujúce údaje:

  • náhľad personálnych dát a dát podriadených,
  • žiadosti a schvaľovanie neprítomností či prítomností,
  • žiadosti a schvaľovanie účasti na vzdelávacích akciách,
  • žiadosti o zmeny personálnych dát,
  • náhľad na výplatnú pásku zamestnanca/podriadených (kde je vhodné).

 

Prístup do systému je samozrejme maximálne zabezpečený. Nastavenie prístupových práv sa zdieľa so štandardnou aplikáciou EGJE a v jej administratívnej časti tiež spravované.