Mzdový a personálny systém EGJE

Komplexné riešenie pre oblasť HR

 • zabezpečuje všetky štandardné agendy personálnej práce a podporuje komplexné personálne a mzdové procesy
 • je členený do rôznych oblastí s relatívnou možnosťou inštalácie jednotlivých častí samostatne
 • je vhodný na využitie databázy Oracle i Microsoft
 • umožňuje nastavenie používateľských oprávnení až na jednotlivú položku
 • vďaka jednotnému vzhľadu a prepojenie oblastí umožňuje názorné a intuitívne ovládanie (nie je potrebné spúšťať jednotlivé oblasti zvlášť)
 • je určený tak špecialistom, ako aj manažérom a zamestnancom
 • je vždy legislatívne aktuálny – pravidelná aktualizácia
 • obsahuje prepracovaný výberový a vyhľadávací aparát
 • je možné ho alternatívne prevádzkovať vo webovom rozhraní bez straty funkcionality
 • prispôsobí sa špecifickým potrebám zákazníkov
 • vykazuje vysokú systémovú spoľahlivosť ochrany dát
 • umožňuje integráciu s existujúcimi firemnými informačnými systémami
 • je vybavený širokou škálou zostáv a možností tvorby vlastných zostáv
 • poskytuje rôzne formáty na zostavy a exporty podľa zvyklostí používateľa (xls, pdf, xml, txt, html, rtf)
 • väčšinu dát je možné vyexportovať do Excelu a tu ich ďalej spracovávať
 • v rámci jednej databázy je možné použiť viac jazykových mutácií (nezávisle od legislatívy)
 • v rámci jednej databázy je možné vykonávať výpočet miezd vo viacerých legislatívach (SK i CZ)
 • najmä v oblasti personalistiky pracuje procesne