Sme jedným z vedúcich dodávateľov softvérových riešení pre oblasť riadenia ľudských zdrojov na slovenskom a českom trhu. Zároveň sme stabilným, efektívnym poskytovateľom služieb na trhu HR a mzdového outsourcingu v regióne strednej a východnej Európy (CEE).

Vízie

Ako firma s ľuďmi v hlavnej úlohe sa usilujeme o maximálnu spokojnosť svojich zákazníkov i zamestnancov. Preto sa neustále snažíme robiť dobre to, čo je našou náplňou – poskytovať vysokokvalitné, spoľahlivé a dôveryhodné produkty a služby.

  • Sledujeme nové trendy v oblasti IT a riadenia ľudských zdrojov.
  • Poskytujeme a ďalej rozvíjame portfólio nadväzujúcich a rozširujúcich produktov a služieb.
  • Udržujeme a rozvíjame svoje vedúce postavenie dodávateľa softvéru.
  • Budujeme moderné softvérové riešenia pre oblasť HRIS.
  • Budujeme dominantné postavenie v oblasti outsourcingu miezd a služieb pre HR.