Naši odborníci vám pomôžu s daňovou problematikou!

V rámci poskytovaných služieb ponúkame našim klientom v spolupráci s našimi partnermi i daňové poradenstvo. Zameriavame sa najmä na:

  • Poradenskú činnosť pri nastavení či aktualizácií systému firemných benefitov a zvláštnych foriem odmeňovania (opčné plány apod.).
  • Poradenstvo a zastupovanie v daňových konaniach týkajúcich sa dane z príjmov zo závislej činnosti (vrátane napr. vyhľadávacej činnosti, na ktorú sa Finančná správa v poslednej dobe zameriava).
  • Spracovanie daňových priznaní pre zamestnancov (možné i ako firemný benefit), pokiaľ na zamestnanca dopadá povinnosť spracovať a podať priznanie k dani z príjmov.