K zaisteniu ochrany osobných údajov a bezpečnosti informácií sme implementovali dokumentovaný systém riadenia bezpečnosti informácií podľa požiadaviek normy ČSN ISO/IEC 27001:2014 Systémy riadenia bezpečnosti informácií (ISMS).

Hlavným cieľom našej Politiky systému riadenia bezpečnosti informácií je informovať zákazníkov, zamestnancov a partnerov spoločnosti i verejnosť o trvalom záujme chrániť všetky informačné aktíva a aktíva využívané na ich spracovanie voči externým i interným hrozbám, ich zneužitiu, prezradeniu alebo zničeniu.

 

Elanor Slovakia získal certifikát informačnej bezpečnosti ISO 27001 a zaradil mezi špičku medzinárodných firiem disponujúcich týmto certifikátom, ktorým aj my chceme dokázať, že sme „preverená a bezpečná spoločnosť z pohľadu informačnej bezpečnosti).