Zajmiemy się wszystkim Twoimi troskami związanymi z obsługą wynagrodzeń!


Jesteśmy gotowi całkowicie przejąć Twoją księgowość związaną z wynagrodzeniami. Pozwoli to zaoszczędzić koszty oraz zyskać pewność w zakresie realizacji procesów związanych z wynagrodzeniami we właściwym czasie, bez żadnych wad i z zachowaniem odpowiedniej jakości. Jesteśmy w stanie obliczać wynagrodzenia zarówno dla 20, jak i 6000 pracowników. Cały proces zaczyna się od zebrania potrzebnych danych i kończy rozesłaniem elektronicznych odcinków wypłaty oraz przelewami pieniędzy na konta pracowników. Nie musisz się już martwić niemal o nic.

Korzyści z outsourcingu usług płacowych przez firmę Elanor

 • Indywidualne i profesjonalne podejście dostawcy oraz usługi wysokiej jakości zgodne z najnowszymi trendami
 • Przenoszenie odpowiedzialności za obsługę wynagrodzeń (włączając w to ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej)
 • Przejrzyste i łatwe do zweryfikowania koszty obsługi wynagrodzeń, łatwiejsze planowanie i zarządzanie przepływem gotówki
 • Zagwarantowane wyższe bezpieczeństwo danych pracowników i danych z zakresu wynagrodzeń
 • Redukcja kosztów własnego personelu

Dlaczego warto skorzystać z oferowanego przez nas outsourcingu usług związanych z obsługą wynagrodzeń?

 • Doświadczenie — od 18 lat zajmujemy się obliczaniem wynagrodzeń dla naszych klientów w Czechach oraz innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej.
 • Profesjonalizm — możemy poszczycić się profesjonalnym zespołem, który na czas i bezbłędnie zajmuje się obsługą wynagrodzeń w firmach naszych klientów. Nie musisz rozwiązywać problemu zastępowalności księgowych zajmujących się wynagrodzeniami.
 • Własny system — opracowaliśmy własne oprogramowanie do obsługi zasobów ludzkich i wynagrodzeń, które umożliwia wprowadzanie rozszerzeń i udoskonaleń. Komunikujemy się z klientami za pośrednictwem własnego portalu klienta.
 • Wiedza z zakresu technologii — jesteśmy w stanie połączyć nasz system z oprogramowaniem innego typu. Współpracujemy z dostawcami systemu ewidencji czasu pracy, dzięki którym w szybszy i bardziej efektywny sposób jesteśmy w stanie zapewniać outsourcing usług związanych z obsługą wynagrodzeń.
 • Zgodność z aktualnymi przepisami prawa — stale monitorujemy zmiany w przepisach prawa i gwarantujemy zapewnianie zgodności pomiędzy nimi i naszymi procesami.
 • Sieć oddziałów — dzięki współpracy z europejskimi oddziałami możemy obliczać wynagrodzenia dla pracowników w różnych jurysdykcjach podatkowych.
 • Kontrola — zyskujesz internetowy dostęp do osobistego programu oraz wyszukiwania poddanych przetwarzaniu danych.
 • Oszczędności — oszczędzisz czas i pieniądze, które pochłaniała praca działu zajmującego się wynagrodzeniami.
 • Odpowiedzialność — na nas spoczywa odpowiedzialność za sprzęt i oprogramowanie. Przejmujemy na siebie odpowiedzialność za wyniki i kontakty z urzędami oraz bankami.

Co możemy zaoferować w ramach outsourcingu usług płacowych?

 • Ewidencja płac i zarządzanie danymi z zakresu wynagrodzeń — zapewniamy zarządzanie podstawowymi danymi dotyczącymi wynagrodzeń, wprowadzamy inne zmienne dane do systemu, rejestrujemy nieobecności i dane niezbędne do obliczania wynagrodzeń oraz przygotowujemy dokumenty dotyczące wynagrodzeń dla pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Konsultacje i doradztwo — komunikujemy się z klientami w sprawach związanych z wynagrodzeniami za pośrednictwem własnego portalu ESP lub korzystamy z innych uzgodnionych interfejsów dla wsparcia klienta. Pomagamy przy zewnętrznych audytach i inspekcjach przeprowadzanych przez lokalne organy administracyjne oraz zapewniamy podstawowe informacje w zakresie przepisów prawa dotyczących wynagrodzeń.
 • Obliczanie i przetwarzanie wynagrodzeń — sprawdzamy i przygotowujemy dane dotyczące wypłat oraz zapewniamy ich kopie zapasowe. Zajmujemy się obsługą księgowości i prowadzimy obliczenia w zakresie wynagrodzeń. Zajmujemy się również ustawowym przetwarzaniem rocznych, kwartalnych i miesięcznych wyników.
 • Obsługa wynagrodzeń i związane z tym usługi — przetwarzamy wyniki pod kątem księgowości. Tworzymy i wysyłamy odcinki wypłat w formacie plików PDF, które są chronione hasłem. Zapewniamy informacje na temat wynagrodzeń i raporty zgodne z lokalnymi przepisami prawa.
 • Komunikacja z innymi podmiotami — dbamy o wszystko, co jest niezbędne do dokonywania obowiązkowych płatności. W Twoim imieniu zapewniamy i przesyłamy obowiązkowe raporty do organów administracyjnych, a na życzenie dostarczamy im również potrzebne informacje zwrotne. Dodatkowo komunikujemy się również z podmiotami z sektora prywatnego, takimi jak fundusze emerytalne, czy firmy ubezpieczeniowe.
 • Zarządzanie i konserwacja oprogramowania do obsługi wynagrodzeń — dbamy o zgodnie z lokalnymi przepisami prawa ustawienia naszego oprogramowania