Portal umożliwiający komunikację oraz zarządzanie usługą!


Portal obsługi klienta Elanor (Elanor Service Portal – ESP) to internetowe narzędzie komunikacji pomiędzy nami i klientami, które zastąpiło przestarzałe sposoby przesyłania próśb za pośrednictwem wiadomości e-mail. Portal posiada funkcję Helpdesk, które zapewnia wsparcie naszym klientom. Jednocześnie, zwłaszcza w zakresie outsourcingu usług  płacowych  zarządzania wynagrodzeniami, ESP pozwala na wzajemne przesyłanie danych i stanowi przewodnik po całym procesie obsługi wynagrodzeń. Nasz system jest używany przez klientów już od etapu wdrożenia dzięki czemu zapewnia ujednolicone środowisko komunikacji od samego początku współpracy.

Korzyści z wykorzystania portalu ESP dla klienta — narzędzie zapewniania komunikacji:

 • Dostępność z każdego miejsca przez 24 godziny na dobę
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa
 • Przejrzysta organizacja, podgląd historii — prośby i zapytania są przesyłane za pomocą biletów zgłoszeń, a wszelka komunikacja powiązana z indywidualnymi zgłoszeniami odbywa się w porządku chronologicznym
 • Przyjazna obsługa – możliwość filtrowania, wyszukiwania i eksportowania biletów zgłoszeń
 • Możliwość wyświetlania podglądu dla całego przedsiębiorstwa lub koncernu
 • Wyświetlanie parametrów umowy o gwarantowanym poziomie usług dla każdego biletu zgłoszenia (zgodnie z porozumieniem)
 • Możliwość tworzenia niestandardowych raportów
 • Jednolitość i złożoność – bezpieczne przesłanie nowych wersji naszych produktów odbywa się za pośrednictwem ESP
 • ESP zapewnia nie tylko wsparcie (helpdesk) i możliwość przesyłania danych, jest to również środek zamawiania szkoleń i konsultacji

Korzyści z ESP dla klientów, którzy korzystają z outsourcingu:

 • Transfer i odbiór danych oraz wyników w jednolitym środowisku
 • Proste, realizowane krok po kroku przepływy pracy, które zapewniają zgodność z właściwymi procedurami i płynny transfer danych