Możemy pomóc w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi!


Zasoby ludzkie są obszarem, który ma zasadnicze znaczenie dla firmy. Obsługa administracyjna wszystkich powiązanych z tym elementów wymaga szerokiego podejścia i nie wiąże się bezpośrednio z główną działalnością przedsiębiorstwa. Zwłaszcza w okresie zmiany liczby pracowników, rozwoju firmy lub wzrostu zatrudnienia może to stać się znaczącym obciążeniem dla przedsiębiorstwa, z którym trudno będzie sobie poradzić. Podobnie jak w przypadku outsourcingu obsługi wynagrodzeń, jesteśmy gotowi zapewniać naszym klientom wsparcie, współpracę i doradztwo również w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Jesteśmy gotowi przejąć odpowiedzialność za zarządzanie zasobami ludzkimi w Twojej firmie. W ten sposób możesz zaoszczędzić koszty i zyskujesz pewność dotyczącą realizowanej we właściwym czasie, bezbłędnie i przy zachowaniu odpowiedniej jakości obowiązkowej obsługi prawnej pracowników, do której należy bezpieczeństwo pracy i ochrona ich zdrowia.

Dodatkowo możemy przejąć odpowiedzialność za komunikację z pracownikami i przygotowywanie dokumentów związanych z obowiązującymi przepisami prawa pracy, takich jak np. umowy o pracę.

Dlaczego warto skorzystać z oferowanego przez nas outsourcingu usług administracji kadrowej?

 • Wszystkie dane w jednym miejscu — otrzymujesz wszystkie elektroniczne rejestry dotyczące zasobów ludzkich i wynagrodzeń pracowników w jednym miejscu.
 • Profesjonalizm — możemy poszczycić się profesjonalnym zespołem, który dba o bezbłędną i realizowaną na czas obsługę procesów i wynagrodzeń. Nie musisz rozwiązywać problemu zastępowalności specjalistów ds. zasobów ludzkich.
 • Własny system — opracowaliśmy nasze własne oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi i wynagrodzeniami, które umożliwia wprowadzania dalszych poprawek i rozszerzeń. Komunikujemy się z klientami za pośrednictwem własnego portalu klienta.
 • Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa —stale monitorujemy zmiany w prawodawstwie i odzwierciedlamy je w naszym systemie.
  Kontrola nad danymi — zyskujesz możliwość monitorowania za pośrednictwem internetu wykorzystywanych danych dotyczących pracowników.
 • Współpraca z innymi podmiotami — dzięki współpracy z naszymi kontrahentami możemy zapewniać Twoim pracownikom usługi dotyczące profilaktyki, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i edukacji.

Co możemy Ci zapewnić w obszarze usług administracji kadrowej:

 • Przygotowywanie dokumentów związanych z prawem pracy (dla osób rozpoczynających pracę, odchodzących z firmy i w przypadku zmian w firmie)
 • Podpisywanie z pracownikami dokumentów objętych obowiązującym prawem pracy
 • Przechowywanie kartotek pracowników
 • Monitoring terminów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi (np. urlopów rodzicielskich)
 • Zestawienia danych dotyczących zasobów ludzkich w uzgodnionym formacie
 • Przechowywanie danych dotyczących przekazywanych pracownikom dodatkowych świadczeń, pomoc w wyborze dostawców tych świadczeń
 • Konsultacje telefoniczne z osobami odpowiedzialnymi za kontakt i pracownikami zarówno po polsku, jak i angielsku
 • Przechowywanie danych związanych z BHP we wszystkich kategoriach
 • Zapewnianie usług związanych z BHP za pośrednictwem podwykonawców
 • Przechowywanie danych związanych z ochroną zdrowia w związku z obowiązującymi przepisami prawa
 • Zapewnianie, poprzez podwykonawców, usług związanych z ochroną zdrowia, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa
 • Przechowywanie danych dotyczących obrażeń odniesionych w miejscu pracy i powiązane z tym konsultacje
 • Przygotowywanie i reprezentowanie klienta podczas inspekcji BHP i audytów medycznych lub kontroli innych odpowiednich organów w związku z realizacją zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 • Rejestrację obcokrajowców w urzędzie pracy