Jakość naszych usług, które cieszą się uznaniem usatysfakcjonowanych klientów stale powracających do naszej firmy, stanowi najważniejszą wartość firmy Elanor.

Z tego powodu polityka jakości stała się istotną częścią naszej strategii korporacyjnej.

  1. Sukces naszej strategii biznesowej na rynku globalnym opiera się na najwyższej jakości. Dostawy naszych produktów, systemów i usług muszą spełnić odpowiednie wymagania związane z jakością, terminowością i ceną oraz obejmują gwarancję zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, bezpieczne wdrożenie i brak szkodliwego wpływu na środowisko.
  2. Chcemy być niezawodnym i poszukiwanym przez klientów dostawcą w zakresie systemów informatycznych do zarządzania zasobami ludzkimi (HR) oraz outsourcingu usług z zakresu wynagrodzeń i zasobów ludzkich.
  3. Wskaźnikiem jakości naszych produktów jest wysoki i trwały poziom satysfakcji klientów. Aby go osiągnąć stale dążymy do doskonałości we wszystkich podejmowanych działaniach.
  4. Uważamy, że elastyczna organizacja oparta na profesjonalizmie, odpowiedzialności i kompetencjach pracowników na wszystkich poziomach ma zasadnicze znaczenie w zapewnianiu stałej konkurencyjności.
  5. Uznajemy zasoby ludzkie za najważniejszy czynnik w osiąganiu tych celów pod względem zaspokajania potrzeb i życzeń naszych klientów. Usatysfakcjonowany klient = usatysfakcjonowany pracownik i vice versa.
  6. Stawiamy takie same wymagania przed naszą firmą oraz dostawcami, kooperantami i partnerami. Współpracujemy jedynie z dostawcami, którzy spełniają standardy firmy Elanor.
  7. Naszym zdaniem złożony i funkcjonalny system zarządzania firmą jest podstawowym elementem długotrwałego i stabilnego zaspokajania potrzeb rynkowych oraz potrzeb klientów i wszystkich partnerów.
  8. Koncentrujemy się na inwestycjach w infrastrukturę technologiczną, edukację i środowisko pracy, aby zyskać wszechstronne umiejętności i poprawiać jakość naszych procesów, systemów zarządzania oraz produktów i usług.
  9. Naszym celem jest stabilna poprawa wydajności procesów biznesowych. Stale wprowadzamy udoskonalenia produktów, procesów i systemów zarządzania.
  10. Uznajemy nasze zmiany, stanowiące odpowiedź na stałą ewolucję i zmianę potrzeb globalnego rynku, za podstawę długoterminowego sukcesu firmy.