BB Centrum Brumlovka,
Jemnická 1138/1,
140 00 Praha 4
Republika Czeska

phone: +420 222 509 999
e-mail: info@elanor.cz
www.elanor.cz