Приложение под наем

Лесен начин за използване на системата за обработване на заплати и ЧР

Ако желаете да придобиете софтуер по лесен начин, както технологично, така и оперативно, и едновременно с това да съкратите разходите си, наемът на приложението Application Service Providing (ASP) е подходящо за вас решение. Тази услуга позволява отдалечен достъп до нашата система през компютър с Интернет браузър и Интернет връзка. Какво е голямото предимство при наем на приложение? Не е необходимо да се грижите за работата на софтуера, за управлението и защитата на съхранените данни.

Защо да използвате приложение под наем?

  • Поддръжката на софтуера и оперативността му са изцяло наша грижа.
  • Гарантираме висока сигурност на данните.
  • Редовно архивираме данните и ги защитаваме от вируси и електронни атаки.
  • Разходите ви за инвестиции се превръщат в оперативни разходи, които могат да се съкратят допълнително заради наема.
  • Ние предоставяме оборудването, необходимо за работа на приложението (хардуер и софтуер).
  • Комбинация от възлагане на обработването на заплатите и ASP е идеалното решение за всички дейности по заплатите.