Портал за комуникация и управление на обслужването

Порталът за услуги на Еланор (ESP) е онлайн инструмент за комуникация между нас и клиентите, които са заменили остарелия начин за подаване на заявления по имейл. Този портал има функция за предоставяне на помощ, чрез която осигуряваме съдействие на клиентите си. В същото време, особено при възлагането на услуги за обработване на заплати, ESP се използва за взаимен трансфер на данни и следи целия процес на обработване на заплатите. Системата се използва от клиентите ни още от фазата на внедряване, което позволява създаване на обща комуникационна среда още от самото начало на сътрудничеството ни с клиентите.

Предимства на уеб портала ESP за комуникацията „клиент – доставчик“:

 • Повсеместен достъп, 24/7
 • Високо ниво на сигурност
 • Ясна структура, хронологичен преглед – искания и запитвания се правят чрез талони, цялата комуникация по отделните талони е в хронологичен ред
 • Удобно ползване – възможност за филтриране, търсене и експортиране на талоните
 • Възможност за преглед по фирми или по запитвания
 • Показване на параметрите на SLA за всеки талон (според договореното споразумение)
 • Възможност за персонализирано отчитане
 • Единен стандарт , комплексност – защитено разпространение на нови версии на продуктите ни през ESP
 • ESP предлага не само поддръжка (помощен център) и трансфер на данни, но и обучения и консултации

Предимства на ESP за клиенти, които ползват външен изпълнител:

 • Трансфер и получаване на данни и резултати в една обща среда
 • Лесен поетапен работен поток, който гарантира съответствие с действащите процедури, и удобен трансфер на данни