Предлагаме голямо разнообразие от услуги в сферата на обработването на заплати и човешките ресурси. Предлагаме на нашите клиенти приложения за обработване на заплати и ЧР под наем, предоставяме консултантски услуги в много области и дори изцяло поемаме задължението за обработване на заплатите (като външен изпълнител).

Благодарение на нашите партньори можем да предлагаме услугите си във всички европейски държави.