В момента не набираме нови служители. Ако желаете да работите за нас, моля, изпратете ни структурирана автобиография на office@elanor.bg. Текущата ситуация може да се промени по всяко време и ние с удоволствие ще потърсим услугите на подходящия за нас кандидат.

Защо да работите за нас?

  • Ние сме стабилен работодател.
  • Ние сме една от най-големите компании в нашата сфера в дългосрочен аспект.
  • Даваме на служителите си на всички нива възможност за професионално развитие както чрез практиката, така и чрез допълнително обучение.
  • Предлагаме редица обезщетения.