Качеството на продуктите ни, високо ценено от доволните ни клиенти, които непрекъснато се връщат при нас, е основна ценност за бизнеса на Еланор.

Затова и политиката ни за качество е важна част от корпоративната ни стратегия.

  1. Първокласното качество е нашата успешна бизнес стратегия на глобалния пазар. Предаваме проекти, системи и услуги съгласно договорените качество, срок и цена, с гаранция за съответствие с действащото законодателство, чрез безопасно внедряване и без негативни последици за околната среда.
  2. Искаме да бъдем надежден и търсен доставчик в сферата на информационните системи за управление на човешките ресурси (ЧР) и външните услуги за обработка на заплати и ЧР.
  3. Индикаторът за качество на продуктите ни е високото и дълготрайно удовлетворение на клиентите. За да го постигнем, непрекъснато се стремим към отлично изпълнение на всички свои дейности.
  4. Смятаме, че гъвката организация, базирана на професионалната компетентност, отговорност и професионализма на служителите ни на всички нива, е важна част от постоянната ни конкурентоспособност.
  5. Вярваме, че човешките ресурси са най-важният фактор за постигане на целите за удовлетворяване на нуждите и желанията на клиентите. Удовлетворен клиент = удовлетворен служител и обратно.
  6. Имаме абсолютно еднакви изисквания както към нашата компания и нашите доставчици, така и към бизнес партньорите и фирмите, с които сътрудничим. Работим само с доставчици, които покриват стандартите на Еланор.
  7. Смятаме, че системата за функционално фирмено управление е основен елемент от дългосрочното и сигурно удовлетворяване както на нуждите на пазара, така и на клиентите и партньорите ни.
  8. Концентрираме инвестициите си в областта на технологичните инфраструктури, образованието и работната среда, за да постигаме универсална компетентност и да подобряваме качеството на нашите процеси, системи за управление, продукти и услуги.
  9. Целта ни е непрекъснато да увеличаваме ефективността на бизнес процесите. Залагаме на постоянно усъвършенстване на продукти, процеси и системи за управление.
  10. Промените, които реализираме, отразяват непрекъснатото развитие и променящите се нужди на глобалния пазар, и са ключов фактор за успеха на бизнеса.