Ние сме едни от водещите доставчици на софтуерни решения в областта на управлението на човешките ресурси на пазара в Чехия и Словакия. В същото време сме стабилен и ефективен доставчик на услуги за ЧР и обработване на заплати на пазара на външни изпълнители в Централна и Източна Европа (ЦИЕ).

ВИЗИЯ

Като компания, насочена към хората, за нас най-важно е удовлетворението на клиентите и служителите. Затова непрекъснато полагаме усилия да сме безупречни в основната си дейност – осигуряваме високо качество, надеждни и полезни продукти и услуги.
• Следваме новите тенденции в управлението на ИТ и човешките ресурси.
• Предлагаме портфейл от допълнителни и разширени продукти и услуги, който непрекъснато актуализираме.
• Поддържаме и утвърждаваме позицията си на водещ доставчик на софтуер.
• Разработваме модерни софтуерни решения за ИСЧР.
• Заемаме водеща позиция като външен изпълнител, предлагащ услуги за обработка на заплати и ЧР.

Сигурност

За да гарантираме защита на личните данни и високо ниво на информационна сигурност, сме въвели документирана система за управление на информационната сигурност.

Основната цел на нашата Политика за управление на информационната сигурност е да информираме клиенти, служители и партньори на компанията ни, както и обществеността, относно непрекъснатите ни усилия за защита на информационните активи, както и на активите, използвани за тяхната обработка, от външни и вътрешни заплахи, злоупотреба, разкриване или унищожаване.